Ceiswyr Gwaith

Ydych chi’n ddi-waith ac yn awyddus i ddechrau gyrfa ym maes adeiladu neu ddychwelyd i’r diwydiant?

Ydych chi am newid eich gyrfa ac ydych chi am ddechrau eich llwybr ym maes adeiladu?

Onsite Construction Academy
Onsite Construction Academy
Onsite Construction Academy

Rydym yn cynnig cymorth a hyfforddiant i’ch rhoi ar ben ffordd yn eich gyrfa adeiladu.

Fel rhan o Wasanaeth i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd, mae gennym brofiad o ddarparu cymorth i bobl sy’n chwilio am waith neu i uwchsgilio yn eich swydd bresennol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda nifer o gyflogwyr a chontractwyr i gynnig profiad gwaith, cyfleoedd gwaith a phrentisiaethau.

Byddwch yn derbyn y Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) sydd ei angen i weithio’n ddiogel ar y safle gan gynnwys:

  • hetiau caled,
  • gogls,
  • festiau gwelededd uchel,
  • menig, a
  • bŵts safonau BSI.

Ydych chi am adeiladu eich sgiliau a datblygu eich gyrfa? Cofrestrwch nawr.

    Onsite Construction Academy